วัดสวยๆเชียงใหม่ ที่ต้องแวะไปทำบุญ ไหว้พระ

วัดสวยๆเชียงใหม่ นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ภูเขา แม่น้ำ และน้ำตกแล้ว เชียงใหม่ยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอีกด้วย วัดแต่ละแห่งของเชียงใหม่มีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สำคัญ สวยจังเราเลยรวบรวม 20 วัดสวยๆ ที่เชียงใหม่ อลังการที่สุด ต้องไปกราบไหว้พระ คราวหน้ามาเที่ยวเชียงใหม่ห้ามพลาด

 

วัดสวยๆเชียงใหม่ มีที่ไหนบ้าง มาดูกัน

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

 

วัดสวยๆเชียงใหม่  วัดพระธาตุดอยสุเทพ ตั้งอยู่บนยอด ดอยสุเทพ สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช ศรีสัชนาลัย เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 6 รักษาพระบรมสารีริกธาตุ พระอารามหลวงของวัดพระธาตุดอยสุเทพถือเป็นชั้นสองแบบราชวรวิหารและเป็นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่มาตั้งแต่สมัยโบราณ ถ้าไม่ได้ไปสักการะที่เชียงใหม่ก็ยังไม่มาเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพ บันไดพญานาคเจ็ดเศียรมีประมาณ 300 ขั้น หรือจะนั่งกระเช้าลอยฟ้าก็ได้ ปีนขึ้นไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ภายในวัดเป็นเจดีย์เชียงแสน ฐานสูงมีมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดภาคเรียน ปูจังโก้ทอง 2 ชั้น สร้างแบบล้านนา และมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่จากด้านบนได้ชัดเจน

 

วัดพระสิงห์วรวิหาร 

 

วัดพระสิงห์วรวิหาร เป็นวัดที่สำคัญในประวัติศาสตร์แผ่นดินล้านนามาตั้งแต่อดีต เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ประเภทวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่คูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง วัดพระสิงห์วรวิหารเป็นหนึ่งในวัดที่สำคัญที่สุดในเชียงใหม่ ด้านในเป็นพระสิงห์หรือพระพุทธสิหิงค์ เป็นพระพุทธรูปโบราณในศิลปะเชียงแสนโบราณ ปางมารวิชัย ผ่านการบำเพ็ญเพียรเพชร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 700 และรู้จักกันในชื่อ “เชียงแสนสิงห์หนึ่ง” ยังประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเชียงใหม่และล้านนาอีกด้วย

ภายใน วัดพระสิงห์วรวิหาร ยังมีวิหารลายคำซึ่งเป็นพระพุทธรูป นอกจากนี้ยังมีจิตรกรรมฝาผนังของสุพรรณหงส์และแสงทองที่หาชมได้ที่นี่ที่เดียว นอกจากนี้ยังมีงานศิลปะอื่นๆ ที่น่าชม เช่น พระอุโบสถที่ตกแต่งแบบล้านนา หอตรีประดับด้วยปูนปั้นเทวดา และเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนา

นอกจากนี้ตามความเชื่อ พระธาตุเจดีย์ วัดพระสิงห์ ถือเป็นที่ระลึกปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมังกร (มหางู) นี้จะเป็นความดีอันสูงสุดทำให้ท่านมีอายุยืนยาว ขอให้มันเบ่งบานตลอดไป

 

 

 

วัดเจดีย์หลวง

 

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร หรือ วัดโชติการาม เป็นวัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง พื้นที่ขนาดใหญ่บนถนนพระปกเกล้า เมื่อเข้าไปจะพบพระวิหารหลวงทรงล้านนาตรงกลาง พระอุบาลี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2471 โดยปรมาจารย์และเจ้าแก้วนวรัฐ

ที่จารึกไว้ในพระอรรถรสปางประธานบากิชเนื่องจากศิลปะแบบเชียงใหม่ยุคแรกๆ ด้านหน้าทางเข้าวัดได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบปาล (อินเดีย) ที่มีบันไดงูที่ยกหางขึ้นเป็นซุ้มประตูของวัดซึ่งดูสวยงามมาก พญานาคคู่นี้เป็นงานหัตถกรรมโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและได้ชื่อว่าเป็นพญานาคที่สวยที่สุดของภาคเหนือ

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมั่น กษัตริย์องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย จากนั้นให้พระยาติโลกราชช่างขยายเจดีย์ให้สูงขึ้นและกว้างกว่าเดิม และรักษาพระแก้วมรกตไว้นานถึง 80 ปี แผ่นดินไหวทำให้ส่วนบนของเจดีย์พังทลายลงมา

 

 

วัดพันเตา

 

วัดพันเตา วัดเก่าแก่ใจกลางเมืองบนถนนพระปกเกล้า อำเภอเมือง คาบสมุทรพระสิงห์ เดิมเป็นที่ตั้งของสังฆาวาสและที่หล่อพระอรรถรสของวัดเจดีย์หลวง ต่อมาสร้างเป็นวัดพันเตา เดิมชาวเชียงใหม่เรียกสถานที่นี้ว่า “วัดพันเตา” (พันครั้ง) ซึ่งหมายความว่าผู้มาทำบุญจะได้บุญเพิ่มเป็นพันเท่า ต่อมาเสียหายจนกลายเป็น “พานเตาะ” อีกแหล่งหนึ่งน่าจะเป็นที่วัดนี้เคยใช้เป็นแหล่งเผาพระเครื่องหลายแสนองค์ จึงเรียกว่า “วัดพันเตา”

ภายในวัดนี้เป็นวัดที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดในเชียงใหม่ อาคารทั้งหลังเป็นบ้านไม้สัก ตามศิลปะเชียงแสน เดิมเป็นหอคำหรือคุ้มหลวง ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาธาราประเทศ ในรัชสมัยพระเจ้าอินทวิชานนท์ (7) รัชกาลที่ 5 ของเชียงใหม่ขอให้รื้อหอคอยนี้ทิ้งและถวายวัดพันเตาเป็นวิหาร

นอกจากนี้ยังมีเก้าอี้สูงโบราณที่มีอายุกว่าร้อยปีอีกด้วย ด้านหลังวัดหอคำหลวงเป็นเจดีย์หลักของวัด ทรงระฆัง บนฐานแปดเหลี่ยม ล้อมรอบด้วยเจดีย์ที่สวยงาม

 

 

 

วัดเชียงมั่น

 

วัดเชียงมั่น ตั้งอยู่ที่ ถนนราชภาคินัย อำเภอเมือง เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในตัวเมืองเชียงใหม่ มีมาตั้งแต่สมัยแรกสร้างเมือง เมื่อ พ.ศ. 1839 พญามังราย ได้ทรงยกพระตำหนักเชียงมั่น ถวายเป็นพระอารามให้ชื่อว่า วัดเชียงมั่น และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์ช้างล้อม บริเวณพื้นที่หอประทับของพระองค์

พระวิหารของวัดเชียงมั่นมี 2 วิหาร คือ วิหารใหญ่ที่สร้างในสมัยปัจจุบัน ระหว่างช่องหน้าต่างของวิหารหลังนี้มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนสีทองบนพื้นแดงงามวิจิตร บอกเล่าเรื่องราวการสร้างเมืองและวัดของพญามังราย ทั้งเวียงกุมกาม และเมืองเชียงใหม่

สำหรับวิหารเล็ก หรือวิหารจตุรมุข เป็นวิหารเดิมของวัด ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญของเชียงใหม่ ส่วนพระอุโบสถมีความสำคัญต่อชาวเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง เพราะในโถงด้านหน้ามีศิลาจารึกวัดเชียงมั่น บันทึกเรื่องราวการสร้างเมืองเชียงใหม่และประวัติของวัดแห่งนี้ ตลอดจนการทำนุบำรุงวัดโดยพระราชวงศ์

นอกจากนี้วัดียงมั่นยังมี เจดีย์ช้างล้อม เป็นเจดีย์ประธาน สร้างตามแบบศิลปะล้านนา และยังมีหอไตรกลางน้ำสำหรับเก็บรักษาพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างๆ ตามคติการสร้างและภูมิปัญญาล้านนา

 

 

 

วัดอุโมงค์

 

วัดสวยๆเชียงใหม่  ตั้งอยู่บนถนนสุเทพ อำเภอเมือง วัดอุโมงค์ สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2382 ในสมัยมังรายเพื่อรำลึกถึงวันเข้าพรรษาของชาวอรัญวาสี พญางูจึงสร้างอุโมงค์เพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระมหาเถระจันทร์ อุโมงค์นี้มีลักษณะเป็นผนังด้านในซึ่งมีทางเดินหลายทางจากกัน

เคยมีจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโมงค์ เชื่อกันว่าทาสีระหว่างปี พ.ศ. 2443-2543 เดิมทีอาจเป็นภาพวาดที่เต็มพื้นที่ของแต่ละห้อง ส่วนใหญ่เป็นภาพนก เช่น ดอกบัว ดอกโบตั๋น นกยูง อีกา นกแก้ว และนก

เหนืออุโมงค์เป็นเจดีย์เก่าแก่ของล้านนา นักโบราณคดีเชื่อว่าสร้างขึ้นเป็นเจดีย์ทรงระฆังในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 มีประมาณ 3 ชั้นกลมๆ เหมือนกลีบบัวซ้อนทับกัน มีแผ่นพับอยู่ด้านบน ด้านหน้าอุโมงค์เป็นเศียรพระพุทธรูปหินแกะสลักโดยช่างฝีมือพะเยา พ.ศ. 2493-2543 บริเวณวัดเป็นสวนพุทธ เป็นสวนป่าที่เหมาะกับการนั่งสมาธิร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาชนิด ด้านหลังเป็นสวนป่าและสวนสัตว์ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เดินป่า และจุดดูนกที่ดีอีกแห่ง

 

บทความแนะนำ